Verlies- en rouwtherapie

 

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies, dit is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het doet zich voor in alle levensfasen en kan rouw tot gevolg hebben.

De verlies- en rouwtherapie richt zich op de begeleiding van het normale en noodzakelijke aanpassingsproces na ingrijpende gebeurtenissen zoals:

 • overlijden van een dierbare (partner, kind, (groot)ouders, vriend(in), dier)
 • relatiebreuk (echtscheiding)
 • werkgerelateerde problematiek
 • burn-out
 • verlies van lichamelijke gezondheid (tijdelijk of permanent)
 • traumatisering
 • onverwerkte verliezen uit het verleden
 • het verlies van meerdere facetten in je leven tegelijkertijd
 • vastlopen op het gebied van bijvoorbeeld werk, relatie, eigen ontwikkeling en identiteitvraagstukken

Een rouwende krijgt te maken met 'de dubbele realiteit' van verlies. Enerzijds dat het verlies in zijn leven echt heeft plaatsgevonden, anderzijds het onder ogen zien dat, hoezeer nu alles ook veranderd is, zijn eigen leven tegelijkertijd verder gaat. Soms heeft de rouwende onvoldoende persoonlijke en/of sociale hulpbronnen beschikbaar om hier goed mee om te kunnen gaan. Dit kan zich uiten in verschillende klachten op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied zoals:

 • concentratieverlies
 • vergeetachtigheid
 • spanningsklachten (stress)
 • moeite met inslapen of doorslapen
 • pijnklachten
 • somberheid, depressie
 • gevoelens van verdriet, boosheid, angst
 • uit de weg gaan van sociale contacten

Het doel van van rouwbegeleiding is gericht op het herstel van balans om het leven weer op te pakken na ingrijpende veranderingen en/of verliezen. Deze balans is gericht op emotioneel, cognitief, narratief, sociaal, gedragsmatig en pragmatisch niveau.
De ondersteuning is gericht op het aanpassingsproces en het leren omgaan met situaties die een probleem (kunnen) vormen in het rouwproces. Er wordt aandacht gegeven aan nieuwe betekenisgeving en het leven verder te vervolgen na geleden verlies.

 


LVVP